کشف رقابت میان زنان و پرخاشگری انها

بر اساس یک مطالعه جدید منتشر شده توسط انجمن سلطنتی ، رقابت در میان خانم ها باعث پرخاشگری در میان آنها شده است. مقالات نشان می دهد که رقابت زنان ممکن است زیرکانه تر از مردان باشد و بنابراین تا حد زیادی محققان  بر صفات مردان در زمینه رقابت که آشکار تر است  تمرکز کرده …

کشف رقابت میان زنان و پرخاشگری انها ادامه »