بررسی علل افتادن (زمین خوردن بی دلیل)

  شاید برای شما و یا نزدیکان شما هم پیش آمده باشد که بدون دلیل زمین بخورند.در این مواقع معمولا عللی همچون نامناسب بودن کفش و یا سطح یخ زده خیابان مطرح می باشند؛اما گاهی این قضیه در شرایط عادی نیز تکرار می شود و موجب نگرانی اعضا خانواده و دوستان و آشنایان میگردد. در …

بررسی علل افتادن (زمین خوردن بی دلیل) ادامه »