زبان و گفتار کودکان ADHD

حیطه زبان و گفتار از جمله حیطه هایی است که در اختلال بیش فعالی/کمبود توجه دچار مشکل می شود، در زیر چند نمونه از اختلال های گفتاری و زبانی در مبتلایان به ADHD را با هم مرور می کنیم: ضعف در مهارت های حرکتی دهان، باز بودن دهان و ضعف در کنترل زبان. دشواری در …

زبان و گفتار کودکان ADHD ادامه »