این دفعه کنترل وزنتان را با این میوه هم امتحان کنید!

35%  از جمعیت امریکا چاق به نظر می رسند و نیاز به استراتژی هایی برای کاهش وزن دارند درحال حاضر تحقیقات جدید نشان میدهد که مصرف آواکادوی تازه هنگام ناهار در افرادی که اضافه وزن دارند می تواند گرسنگی را کاهش دهد . مدیر بخش تغذیه در دانشگاه سابات  می گوید :  آواکادو ممکن است …

این دفعه کنترل وزنتان را با این میوه هم امتحان کنید! ادامه »