10 دلیل برای اینکه چرا وزن کم نمی کنید

عادتهای بدی که دارید سبب می شود که به هدفتان یعنی وزن کم کردن نرسید. با اینکه درست غذا می خورید، فعالیت می کنید، باز هم وقتی روی وزنه می روید وزنتان تکان نخورده است. خبر خوب اینکه اگر عادت هایی که در زیر می آید را کنار بگذارید حتماً موفق خواهید شد. 1)    با …

10 دلیل برای اینکه چرا وزن کم نمی کنید ادامه »