کالری های شایع و کاذب در رژیم روزانه غذایی

نمونه ای از رژیم غذایی دارای کالری کاذب  صبحانه نان برشته سفید با کره و مربا … قهوه با شیر و شکر   میان وعده  صبح شیرینی ..یک فنجان قهوه با شیر و شکر نهار همبرگر با نان ساندویچی … سیب زمینی سرخ کرده . نوشابه   میان وعده عصر گاهی چای با شیر و …

کالری های شایع و کاذب در رژیم روزانه غذایی ادامه »