ارتباط بی خوابی با مصرف مواد غذایی چرب

    در یک مطالعه جدید نشان داده شده است که پرش از خواب در نیمه شب به علت تغییر در فعالیت مغز باعث میشود تا در طول روز میل به چربی بیشتر پیدا کنیم.   محققان  بینش بالقوه ای به رابطه بین کمبود خواب و خطر ابتلا به چاقی را در این مطالعه ارائه …

ارتباط بی خوابی با مصرف مواد غذایی چرب ادامه »