غذاهای مناسب برای افسردگی

بوقلمون بوقلمون حاوی پروتئین سازنده تریپتوفان است که بدن برای ساخت سروتونین استفاده می کند. سروتونین یک ماده شیمیایی است که نقش مهمی در افسردگی دارد. در حقیقت برخی داروهای ضد افسردگی با هدف قرار دادن طرقه مصرف سروتونین توسط مغز کار می کنند. مرغ و سویا نیز دارای همین اثرات هستند. آجیل برزیلی این …

غذاهای مناسب برای افسردگی ادامه »