بهترین رژیم غذایی مناسب برای آلزایمر

رژیم غذایی ذهن ، رژیمی که ز بروز آلزایمر پیشگیری می کند!

مطمئنا تاکنون در مورد رژیم غذایی شنیده اید، به عنوان مثال رژیم غذایی برای کاهش فشار خون یا رژیم برای سلامت قلب‌. زمانی که مسئله محافظت از مغز مطرح می شود، ترکیبی از دو سبک غذا خوردن شاید بهترین راه حل باشد. رژیم ذهن ، براساس غذاهای گیاهی تنظیم شده و در این رژیم مصرف …

رژیم غذایی ذهن ، رژیمی که ز بروز آلزایمر پیشگیری می کند! ادامه »