رژیم درمانی

گروه درمانی چاقی با روش شناختی رفتاری

آیا تابحال بارها رژیم گرفته و ناموفق بوده اید؟ آیا نمی توانید وزن خود را ثابت نگه داشته و بسرعت چاق می شوید؟ چقدر از پرخوری های شما احساسی است؟ تابحال به رفتارها و باورهای غلط خود دقت کرده اید؟ شما با شرکت در گروه درمانی چاقی براساس الگوی شناختی رفتاری که از مدل پروفسور …

گروه درمانی چاقی با روش شناختی رفتاری ادامه »

درمان چاقی با روش شناختی رفتاری

آیا تابحال بارها رژیم گرفته و ناموفق بوده اید؟ آیا نمی توانید وزن خود را ثابت نگه داشته و بسرعت چاق می شوید؟ چقدر از پرخوری های شما احساسی است؟ تابحال به رفتارها و باورهای غلط خود دقت کرده اید؟     بهتر است بدانیم که ذهن ما چقدر در انجام برخی اعمال موثر است …

درمان چاقی با روش شناختی رفتاری ادامه »

بهترین گزینه برای کاهش چاقی در دوران کودکی

  یک مطالعه جدید که در مجله آمریکایی پزشکی منتشر شده است ارزیابی تبلیغات ممنوعیت نوشیدنی هایی که با شکر شیرین شده باشند را در مقایسه با استراتژی های دیگر برای کاهش چاقی در نوجوانان، از قبیل افزایش ورزش مورد بررسی قرار داده اند. به گفته محققان نوشیدنی هایی وجود دارد که چاقی را کاهش …

بهترین گزینه برای کاهش چاقی در دوران کودکی ادامه »