چه رژیم غذایی برای افر اد دیابتی مناسب است ؟

همان طور که میدانید افراد دیابتی باید به وضعیت قند خون خود توجه کنند و رژیم غذایی متناسبی داشته باشند .در این پست میخواهیم به ویژگی های این رژیم بپردازیم . توصیف رژیم  رژیم دیابتی با نام درمان بالینی تغذیه هم شناخته میشود و شامل مجموعه ای از انواع غذاهای سالم به میزان متناسب میباشد …

چه رژیم غذایی برای افر اد دیابتی مناسب است ؟ ادامه »