رویکرد رفتار شناختی (CBT  ) نسبت به درد های مزمن

    همان طور که می دانید درد های مزمن به سختی قابل درمان هستند. اگرچه درمان قطعی برای آنها وجود ندارد، اما ترکیبی از روش های روان درمانی  بهمراه تمرینات ورزشی می تواند مفید واقع شود. بسیاری از مردم در طول عمرشان حداقل یکبار و به صورت مقطعی دچار کمر درد و پشت درد …

رویکرد رفتار شناختی (CBT  ) نسبت به درد های مزمن ادامه »