چگونه یک روانشناس در کنترل خشم به شما کمک می کند؟

برخی روش های درمانی استراتژی های آسان برای کنترل خشم، به شما ارائه می دهند. اکثر افراد حداقل چند بار در طول هفته عصبانی می شوند. روانشناسان معتقدند که این مسئله خیلی طبیعی است. آنچه غیر طبیعی است خشم شدید است که به کرات اتفاق می افتد و بیشتر از یک احساس عصبانیت کوتاه طول …

چگونه یک روانشناس در کنترل خشم به شما کمک می کند؟ ادامه »