تکنیک هایی برای کاهش استرس روزانه

برای بسیاری از ما آرامش به معنای نشستن در مقابل تلویزیون در پایان یک روز پر تنش می باشد. اما این کار تا حد کمی اثرات مخرب استرس روزانه را کاهش می دهد. برای کاهش موثر استرس لازم است پاسخ طبیعی بدن را در مقابل آرامش فعال کنیم. این امر با انجام فعالیت هایی مانند …

تکنیک هایی برای کاهش استرس روزانه ادامه »