اختلال حرکت دست یا پا (PLMD) یا اسپاسم چیست؟

اختلال دوره ای حرکت یک عضله (PLMD) شرایطی است که سابقا اسپاسم خواب یا اسپاسم شبانه نامیده می شد. این .ضعیت به این شکل است که حرکات عضلانی پی در پی در هنگام خواب اتفاق می افتد و باعث به هم خوردن خواب می شود. حرکت عضلانی معمولا شامل حرکت در اندام تحتانی، کشش شست …

اختلال حرکت دست یا پا (PLMD) یا اسپاسم چیست؟ ادامه »