آیا روش های دیگری برای درمان مشکلات شناختی بیماران آلزایمری وجود دارد ؟

بنا بر تحقیقات اخیر مصرف روزانه ویتامین ای در دو وعده  میتواند پیشرفت فراوشی در تعدادی از بیماران را کند نماید و این در حالی است که تاثیر کلی کمینه میباشد .هنوز محققان در این خصوص در حال مطالعه میباشند و مصرف ویتامین ای در بیماران آلزایمری باید مطابق با دستور پزشک باشد . همچنین تحقیقاتی در …

آیا روش های دیگری برای درمان مشکلات شناختی بیماران آلزایمری وجود دارد ؟ ادامه »