موسیقی درمانی و تاثیر آن بر بیماری اوتیسم

بنا بر تحقیقات انجام شده موسیقی درمانی تاثیر بسزایی بر بهبود بیماری اوتیسم دارد و در واقع به بیماران این امکان را می دهد که بدون برقراری ارتباط مستقیم با افراد ,بتوانند در معرض تحریکات موسیقیایی قرار گیرند و به انها پاسخ دهند ,اگر چه به نظر می رسد که این دسته از کودکان علاقه …

موسیقی درمانی و تاثیر آن بر بیماری اوتیسم ادامه »