بهترین روش درمان اختلال وسواس کندن مو

به منظور آشنایی بیشتر با این بیماری از یک مثال ساده استفاده می کنیم. نوجوانی را در نظر بگیرید که پس از مدرسه مستقیم به منزل باز می گردد، روی مبل می نشیند و تلویزیون تماشا می کند، اما حدود یک ساعت بعد، مادر نوجوان موردنظر ناگهان متوجه می شود که فرزندش دائما با مژه …

بهترین روش درمان اختلال وسواس کندن مو ادامه »