والدین و کودکان 1 1024x694 - آیا می دانید با خشونت کودکان خود چه برخوردی داشته باشید؟

آیا می دانید با خشونت کودکان خود چه برخوردی داشته باشید؟

انتهای یک روز طولانی را تصور کنید. تازه از محل کار به خانه رسیده اید و بسیار خسته اید. تلویزیون را روشن می کنید و روی مبل لم می دهید و برنامه مورد علاقه خود را دنبال می کنید. در حال لذت برد از این سکوت و آرامش هستید. اما پس از چند دقیقه فرزندتان …

آیا می دانید با خشونت کودکان خود چه برخوردی داشته باشید؟ ادامه »