عامل طلاق عاطفی در زوجین چیست؟

  درزندگی مشترک ، زوجین با مشکلات و مسائل متعددی رو برو هستند شیوه ی رویارویی با این مسائل به طریق زیرصورت می گیرد: در خانواده هایی که مهارت های  حل مسئله ,اجتناب,سکوت ,خشم و مصالحه را بکار می برند می توان گفت که رضایت از زندگی در این خانواده ها بالاست و در خانواده …

عامل طلاق عاطفی در زوجین چیست؟ ادامه »