روش های تشخیص اختلال خواب

فواید درمان بیماری اختلال خواب

مزایا و فواید درمان بیماری اختلال خواب می تواند چیزی بیش از یک خواب راحت و آرام شبانه باشد. بواسطه درمان بیماری اختلال خواب، بسیاری از بیماری های جسمی و روحی به طور قابل توجهی در بیمار کاهش پیدا می کند. الزامات اساسی خواب زمانی که بیمار تحت درمان قرار می گیرد، روش درمانی براین …

فواید درمان بیماری اختلال خواب ادامه »

روش های ارزیابی اختلال خواب

یکی از این روش ها پلی سومنوگرافی است که انواع مختلفی از مقیاس های فیزیولوژی تجربه شده در طول خواب را با هم ترکیب می کند، در این روش نیاز است تا فرد یک شب را در آزمایشگاه خواب ،بخوابد تا تمامی آزمایشهای لازم انجام شود تا علت اختلال خواب یا بی خوابی فرد مشخص …

روش های ارزیابی اختلال خواب ادامه »