تابستان همراه با پوستی برنزه

  به طور کلی مضرات حمام آفتاب بیش از مزایای آن است ، تیره شدن پوست مانع صدمات بیشتر پوست میوشد ( دفاع) و در اثر قرار گرفتن در نور متوسط تا شدید آفتاب ایجاد میشود .   برنزه شدن دو مرحله دارد : مرحله سریع در اثر UVA ایجاد میشود ،سریع بر می گردد …

تابستان همراه با پوستی برنزه ادامه »