رفتار شناسی درمانی برای اعتماد به نفس پایین

  اعتماد به نفس پایین اعتماد به نفس در واقع باورهایی است که شما از خود دارید، نوع شخصیت خود، توانایی ها و نقاط ضعف و قوت شما. اگر باورتان در مورد این موارد، کلا منفی باشد، باعث عزت نفس پایین شده و روی زندگی شما تاثیر می گذارد. اعتماد به نفس پایین چیست؟  دیدگاه …

رفتار شناسی درمانی برای اعتماد به نفس پایین ادامه »