روش های افزایش تمرکز

بازتوانی شناختی کامپیوتری روشی برای ارتقا عملکرد ذهن

  بازتوانی شناختی فرآیندی است که در آن به فرد تمرین هایی داده می شود تا بتواند توانایی های از دست رفته خود و یا توانایی هایی که در او ضعیف شده است را تقویت کند. نمونه هایی از بازتوانی شناختی را در جلسات فیزیوتراپی مشاهده کرده ایم اما این بار می خواهیم این بازتوانی …

بازتوانی شناختی کامپیوتری روشی برای ارتقا عملکرد ذهن ادامه »

راه های جالب برای فعال نگه داشتن ذهن

  خیلی از افراد مخصوصا زنان خانه دار دچار یکنواختی در زندگی میشوند و همین امر منجر به تنبل شدن ذهن میشود ،در خیلی از موارد دیده شده که برای فعال نگه داشتن ذهن و توجه و تمرکز روش هایی مانند : حل مساله،حل جدول یا سودوکئ سفارش میشود  اما با به شما روش های …

راه های جالب برای فعال نگه داشتن ذهن ادامه »