آیا می دانید با خشونت کودکان خود چه برخوردی داشته باشید؟

انتهای یک روز طولانی را تصور کنید. تازه از محل کار به خانه رسیده اید و بسیار خسته اید. تلویزیون را روشن می کنید و روی مبل لم می دهید و برنامه مورد علاقه خود را دنبال می کنید. در حال لذت برد از این سکوت و آرامش هستید. اما پس از چند دقیقه فرزندتان …

آیا می دانید با خشونت کودکان خود چه برخوردی داشته باشید؟ ادامه »