ذهن آگاهی و پذیرش و ارتباط آن با بیوفیدبک

  ذهن آگاهی و پذیرش چیست؟ اجازه بدهید بحث را با ذهن آگاهی و تاثیر آن آغاز کنیم. تعریف های زیادی برای ذهن آگاهی وجود دارد که هر یک از آنها جنبه های مختلفی از آن را بیان می کند. همانطور که توسط کریستوفر گرمر (Christopher Germer) بیان شد، ترجمه تحت الفظی این کلمه در …

ذهن آگاهی و پذیرش و ارتباط آن با بیوفیدبک ادامه »