روش غیر دارویی برای کنترل عصبانیت

اعتیاد به خشم و خشمگین شدن و کنترل عصبانیت در خود

   چه چیزی سبب پیدایش خشم و عصبانی شدن و پرخاشگری می‌گردد؟   خشم نوعی احساس طبیعی در آدم می‌باشد. و همه‌ی اشخاص آن را تجربه میکنند.. بطور معمول وقتی خشمگین یا عصبانی می‌شویم که چیزی مطابق میل ما نباشد یا در امری ناکام شده باشیم. عوامل دیگری مانند ملال و خستگی ذهنی و بدنی، …

اعتیاد به خشم و خشمگین شدن و کنترل عصبانیت در خود ادامه »

کدام گروه عصبانی تر هستند ؟ زنان یا مردان؟

    شاید اولین پاسخی که به ذهنتان می رسد که مردان بیشتر از زنان عصبانی میشوند و دعوا به راه میندازند و ریشه در آقایان بیشتر قابل قبول است به طور مثال در تربیت کودکان هم به چنین موضوعی بیشتر اشاره میشود که پسر که نباید گریه کند ،پسرها قوی تر هستند و… در …

کدام گروه عصبانی تر هستند ؟ زنان یا مردان؟ ادامه »