شما همیشه احساس می کنید شکست خورده اید یا مادر موفقی نیستید؟درمان غیر دارویی این افکار

همیشه همه ما تمام خلق وخو ها را تجربه کردیم حتی شاید دوره هایی از افسردگی را هم تجربه کرده باشیم اما در افسردگی واقعی، تحریف واقعیت ها بیشتر اتفاق می افتد. اگر سالهاست که به اختلال افسردگی دچار شده اید و از دارو استفاده می کنید و از خوردن داروهای زیاد خسته شده اید …

شما همیشه احساس می کنید شکست خورده اید یا مادر موفقی نیستید؟درمان غیر دارویی این افکار ادامه »