نوروفیدبک، کلیدی موثر در بهبود استرس پس از سانحه( PTSD)

  پیشگام در تحقیقات در دانشگاههای غربی( لندن،کانادا) خبر نوید بخشی برای درمان اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD را بهمراه داشته اند و آن درمان استفاده از روش نوروفیدبک برای تغییر پذیری شبکه های مغزی در ارتباط با وضعیت فرد می باشد، در واقع نوروفیدبک نوعی نوار مغزی می باشد. مطالعه حاضر در …

نوروفیدبک، کلیدی موثر در بهبود استرس پس از سانحه( PTSD) ادامه »