همدیگر را در آغوش بگیرید تا سرما نخورید!

بر کسی پوشیده نیست که دنیای امروز پر از تنش و اضطراب است. وقتی ما بعد از یک روز سخت کاری به خانه برمی گردیم اغلب احساس تنش و فشار می کنیم ، مدتهاست که رابطه استرس و عفونتها معلوم شده است و می دانیم که زمانیکه تنش بیشتری حس می کنیم احتمال سرماخوردنمان بالاتر …

همدیگر را در آغوش بگیرید تا سرما نخورید! ادامه »