آیا پائین بودن آهن بدن می تواند نشانه ای از اختلال بیش فعالی باشد؟

  محققان می گویند یک روش جدید MRI  می تواند سطح آهن را در مغز کودکان مبتلا به اختلال نقص و توجه را اندازه گیری و تشخیص دهد.   این روش می تواند به پزشکان در تشخیص و پدر و مادر را در تصمیم گیری بهتر در مورد دارو کمک کند . داروهایی که برای …

آیا پائین بودن آهن بدن می تواند نشانه ای از اختلال بیش فعالی باشد؟ ادامه »