اشتباهات رایجی که منجر به بهم خوردن روابط عاشقانه می شوند!

1. ناراحتی هایی که از کنترل خارج  می شود   چه بسیار زن هایی که از کم حوصلگی مردان عصبی می شوند و چه بسیارند مردهایی که بخاطر اینکه زنان توانایی نقشه خوانی ندارند از کوره بدر می روند! در یک رابطه خوب، این چیزها پیش پا افتاده است! سعی کنید به خودتان بگویید:من خیلی …

اشتباهات رایجی که منجر به بهم خوردن روابط عاشقانه می شوند! ادامه »