چیزهایی که مردان اصلا دوست ندارند از زنان بشنوند!

آیا می خواهید مرد آرزوهایتان را از دست بدهید؟ آیا دوست دارید اورا از خود دور کنید! کافیست هرکدام از عبارات زیر را بارها به او بگویید!   1-دوباره بهم بگو:تو که دیگه بهش احساسی نداری پس چرا هنوز باهاش دوستی؟ 2-وای ! یعنی تو نمیدونی امروز چه روزیه؟! 3-بهم بگو تاحالا باچند نفر بودی؟! …

چیزهایی که مردان اصلا دوست ندارند از زنان بشنوند! ادامه »