چگونه جذاب تر باشیم؟

برای اینکه جذاب تر باشید،شما نیاز دارید که یک فرد واقعی باشید! جذابیت همیشه در درون چشمان شما قرار دارد.  اول از همه و مهمتر از همه اینست که ببینید چه احساسی در مورد خودتان دارید.   1-اجازه ندهید قضاوت دیگران شخصیت شمارا تعیین کند.   بیشتر مردم در مورد بقیه افراد قضاوت های غلطی …

چگونه جذاب تر باشیم؟ ادامه »