چه کسانی از قرص های خواب آور استفاده می کنند؟

برای درمان بی خوابی از دارو استفاده می کنید؟ هنوز در مورد خطرات بلند مدت و عوارض ناشی از داروهای خواب آور اطلاعات دقیقی در دست نیست، به تازه گی در ایالت متحده آمریکا شروع به تحقیقاتی شده است که چرا بعضی از بزرگسالان از داروهای خواب آور استفاده می کنند و اینکه در چه …

چه کسانی از قرص های خواب آور استفاده می کنند؟ ادامه »