گزینه های درمانی برای ترک اعتیاد

هیچ نوع درمان خاصی نیست که برای همه انواع اعتیاد و همه افراد موثر باشد. انتخاب نوع درمان براساس نوع اعتیاد،شرایط فردی و…صورت می گیرد. برای بسیاری از مردم،درمان ترکیبی  دارو، تکنیک های رفتاری شناختی ، و پشتیبانی می تواند به ترک اعتیاد کمک کند. داروها داروها می توانند به کاهش علائم ترک کمک کند. …

گزینه های درمانی برای ترک اعتیاد ادامه »