کاهش استرس بر اساس هشیاری

    “کاهش استرس بر اساس هشیاری” که از سال 1979 در دانشگاه ماساچوست به شکلی رسمی آغاز به کار کرده است طراحی و اجرا می گردد.     خوشبختانه این مهارت آموختنی ست. ظرفیت آگاه بودن در لحظه به لحظه، خصوصا در میان آشفتگی های روانی و عاطفی. بهشیاری جدید نیست! بخشی دلیل انسان …

کاهش استرس بر اساس هشیاری ادامه »