کارگاه آموزش مدیریت والدین : مقابله با پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی در کودکان و نوجوانان

کارگاه آموزشی تربیت فرزندان براساس روش مبتنی بر شواهد هم اکنون در ایران و در کلینیک آلومینا در حال حاضر در حیطه درمان حرفه ای در سلامت روان، علاقه زیادی به درمان مبتنی بر شواهد وجود دارد. در میان روان درمانی های موجود برای کودکان و نوجوانان ، آموزش مدیریت والدین ( PMT ) یکی …

کارگاه آموزش مدیریت والدین : مقابله با پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی در کودکان و نوجوانان ادامه »