روش جديد جايگزين دارو درماني

تحريك مستقيم فراجمجمه اي براي افزايش توان عملكرد مغزي و تقويت حافظه

  TDCS يك روش درماني ايمن، بدون عوارض، غير تهاجمي و جايگزين دارو درماني بوده كه به تحريك سلولهاي مغز مي پردازد و براي درمان سلولهاي عصبي به كار مي رود. از اين وسيله درماني در اكثر كشورهاي پيشرفته استفاده مي شود . اين دستگاه داراي يك باطري ٩ ولتي وجريان ١ تا ٢ ميلي …

تحريك مستقيم فراجمجمه اي براي افزايش توان عملكرد مغزي و تقويت حافظه ادامه »