5 راهکار سازنده برای داشتن روز سازنده و مفید

” از هر روز خود یک شاهکار بسازید”  یکی از راهنمایی های جان وودن پدر جاشوا وودن البته اینکه هر روز خود را به یک شاهکار تبدیل کنیم سخت است ولی حداقل می توانیم از هر روز یک روز سازنده و مولد بسازیم. حالا چگونه می توانیم  اینکار را انجام دهیم؟ 1)     داشتن یک صبح …

5 راهکار سازنده برای داشتن روز سازنده و مفید ادامه »