روان درمانی میان فردی

  داشتن رابطه خویشاوندی و یا وابستگی به کسی یا کسانی، خواه از نوع روابط خانوادگی باشد یا از نوع روابط عاشقانه و یا عشق افلاطونی، بخشی از آن چیزی ست که ما را انسان می سازد.   در بیشتر مواقع، این روابط خویشاوندی زندگی ما را هدفمند و ارزش دار کرده و سبب بوجود …

روان درمانی میان فردی ادامه »