ناتوانی های یادگیری درکودکان

ناتوانی های یادگیری درکودکان کودک به دلایل متعددی ممکن است نتواند در مدرسه یادگیری خوبی داشته باشد و دچار ناتوانی در یادیگری شود . واژه ناتوانی یادگیری به معنای عقب افتادگی ذهنی یا اختلال عاطفی نیست. چنین کودکانی در فهمیدن و استفاده از اطلاعاتی که از حواس پنج  گانه شان دریافت میکنند مشکل دارند. کودکانی …

ناتوانی های یادگیری درکودکان ادامه »