دی سیکلومین (همه بایدها و نبایدها)

قرص دی سیکلومین چیست و چگونه عمل می کند؟ قرص دی سیکلومین دارویی است که برای درمان سندرم روده تحریک پذیر (IBS) استفاده می شود. این دارو همچنین گاهی در درمان اسهال و دل درد نیز مورد مصرف قرار می گیرد. دی سیکلومین از دسته ای از داروهاست که به آنتی کولینرژیک ها شناخته می …

دی سیکلومین (همه بایدها و نبایدها) ادامه »