دیسکوپاتی چیست ؟

    دیسکوپاتی شایع ترین اختلال عصبی موجود میباشد و پس از سرما خوردگی دومین علت  ناتوانایی های موقت میباشد .همچنین دیسکوپاتی معمول ترین بیماری ناحیه ستون فقرات ,نخاع و عصبهای نخاع میباشد . معمولا بیماری دیسک به دلیل فشار های فیزیکی مکرر ایجاد میشوند ولی گاهی اوقات نارسایی های مادرزادی نیز در ناحیه نخاع و …

دیسکوپاتی چیست ؟ ادامه »