سوال: آیا تزریق بوتاکس در شیردهی ممنوع است؟

آیا بوتاکس در شیردهی نباید تزریق شود؟ بطور کلی می توان گفت که داروی بوتاکس در صورتی که به نحو […]

سوال: آیا تزریق بوتاکس در شیردهی ممنوع است؟ بیشتر بخوانید »