برای چه سردردهایی بوتاکس مناسب است؟

بطور کلی بوتاکس در میگرن کاربردهای نسبتا محدودی دارد و استفاده از آن بنا به صلاحدید پزشک و نظر بیمار است. بیماران با شرایط زیر کاندیداهای نسبتا مناسبی برای تزریق بوتاکس هستند: افرادی که بیش از 15 روز در ماه سردرد دارند. افرادی که در تحمل داروهای پیشگیری از میگرن (مانند توپیرامات، نورتریپتیلین،پروپرانولول،والپروات) دچار مشکل …

برای چه سردردهایی بوتاکس مناسب است؟ ادامه »