اختلال افسردگی مداوم یا دیس تایمی چیست؟

اختلال افسردگی مداوم (یا افسرده خویی) که دیستایمیا نیز نامیده می شود، یک شکل مداوم و طولانی مدت از افسردگی […]

اختلال افسردگی مداوم یا دیس تایمی چیست؟ بیشتر بخوانید »