دیستروفی عضلانی

درمان جدید دیستروفی عضلانی دوشن و بکر!

درمان  جدید دیستروفی های عضلانی  دوشن و بکر ! دیستروفی عضلانی  جزء اختلالات عضلانی ارثی دژنراتیو است وتاثیر آن بر عضلات اسکلتی و اغلب می تواند سیستم ارگان های دیگر نیزتاثیر گذارد. DMD رایج ترین شکل این اختلال است که  به طور عمده این اختلال در پسران بیش از دختران بوده و شروع این اختلال …

درمان جدید دیستروفی عضلانی دوشن و بکر! ادامه »

آنچه باید در مورد دیستروفی های عضلانی بدانیم!

دیستروفی عضلانی دیستروفی های عضلانی گروهی از بیماریهای عضلانی ارثی هستند که باضعف عضلانی پیشرونده تظاهر میکنند. در واقع این بیماریها شامل طیف وسیعی از بیماریهای عضلانی با درجات مختلفی از ضعف عضلانی بوده و نحوه توارث بسیار متنوعی دارند ولی ویژگی مشترک همه انها یک جهش ژنتیکی بوده که منجر به تغییر در ساختمان …

آنچه باید در مورد دیستروفی های عضلانی بدانیم! ادامه »