دیستروفی عضلانی در همه گروه های سنی رخ می دهد

دیستروفی عضلانی در چه سنی بروز می کند؟ علل و علائم

دیستروفی عضلانی در چه سنی بروز می کند؟ علل و علائم دیستروفی عضلانی در همه گروه های سنی رخ می دهد. و می تواند باعث ناتوانی جسمی شود. اختلالات عضلانی به ویژه هنگامی که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهند، بسیار شدید است. درمان های مورد نیاز این بیماران پیچیده است و …

دیستروفی عضلانی در چه سنی بروز می کند؟ علل و علائم ادامه »