دیر خوابیدن

خطرات دیر خوابیدن

شاید بسیاری از ما تمایل داشته باشیم شب ها تا دیر وقت بیدار بمانیم، اما بدن ما چنین تمایلی ندارد. ریتم شبانه روزی شما توسط یک بخش کوچک در مغز تنظیم می شود که ساعت بیولوژیکی یا ساعت بدن نامیده می شود. این بخش هسته سوپر اکیاسماتیک (SCN) می باشد که شبیه یک مخروط است …

خطرات دیر خوابیدن ادامه »

خبر خوب برای خوابالوها!

به نظر شما جمله زیر تا چه حد صحیح است؟ کسانی که معمولاً شبها دیر به رختخواب میروند و صبح ها نیز تا نزدیک ظهر میخوابند،  افرادی تنبل هستند که نمیتوانند در جامعه موفق باشند! در سالهای اخیر دانشمندان متوجه شده اند بعضی افراد صبحگاهی اند و بعضی شامگاهی! و این موضوع ممکن است توسط …

خبر خوب برای خوابالوها! ادامه »